Mẫu vé xe

Vé xe được sử dụng như một phiếu xác nhận nhằm giúp cho doanh nghiệp có cơ sở kiểm soát số lượng xe vào trong bãi giữ. Ngoài ra vé xe cũng là một ấn phẩm thể hiện hình ảnh và mức độ uy tín của doanh nghiệp

Mẫu vé xe ĐẸP VÀ ẤN TƯỢNG